חדר אוכל - מתחם רש"בי במרון

ליעד יוסף

0544-953083 | Heidad@3dplace.co.il