בית חב"ד ראש העין

כרמן שנאור

0544-953083 | Heidad@3dplace.co.il